Η δομη του εκπαιδευτικου συστηματος 2015 - 2016 Εκτύπωση

 

Η δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος

Το γαλλο-κυπριακό σχολείο υποδέχεται μαθητές ανεξαρτήτου εθνικότητας. Απο την ηλικία των 2 χρόνων,οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα στη γαλλική γλώσσα, ενώ στη συνέχεια καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο τμήματα :

  • Γαλλόφωνο τμήμα
  • Δίγλωσσο τμήμα (γαλλικά-ελληνικά)

Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το τμήμα που επιθυμούν, χωρίς να υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά την εθνικότητά τους.

Η οργάνωση του δημοτικού σχολείου :

Οι τάξεις δημιουργούνται με κριτήριο με την ηλικία των μαθητών. 12 με 14 ώρες εβδομαδιαίως, όλοι οι μαθητές διδάσκονται στην ίδια τάξη το μάθημα των γαλλικών (εκμάθηνση της γλώσσας και δραστηριότητες εκπαιδευτικού περιεχομένου) απο γάλλο εκπαιδευτικό, πτυχιούχο απο το Γαλλικό κράτος. Οι μαθητές των δυο τμημάτων διδάσκονται απο κοινού το μάθημα των αγγλικών, υπάρχουν όμως δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ξεχωριστά :

  • οι μαθητές του γαλλόφωνου τμήματος συνεχίζουν τις δραστηριότητες στη γαλλική ή την αγγλική γλώσσα.
  • οι μαθητές του δίγλωσσου τμήματος συνεχίζουν τις ίδιες δραστηριότητες στην ελληνική γλώσσα, υπο την επίβλεψη ενός πτυχιούχου εκπαιδευτικού κυπριακής καταγωγής, σε ξεχωριστή αίθουσα.

Οι μαθητές του γαλλόφωνου τμήματος διδάσκονται την ελληνική γλώσσα 2:30 ώρες την εβδομάδα.

Η οργάνωση του γυμνασίου :

Όπως και στο δημοτικό ανάλογα και στο γυμνάσιο υπάρχουν δύο τμήματα για κάθε τάξη : Οι μαθητές διδάσκονται απο κοινού τα γαλλικά, την ιστορία της Γαλλίας, το μάθημα της γεωγραφίας, τα μαθηματικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά ή τα γερμανικά, το μάθημα της τέχνης και τη φυσική αγωγή. (Τα δυο τελευταία μαθήματα μπορούν να διδαχθούν στη γαλλική, την ελληνική ή την αγγλική γλώσσα) Το ελληνόφωνο τμήμα διδάσκεται ξεχωριστά το μάθημα της βιολογίας, της φυσικής και της τεχνολογίας στα ελληνικά (με βάση το γαλλικό πρόγραμμα). Διδάσκονται επίσης την ελληνική γλώσσα και την ιστορία της Κύπρου (κυπριακά προγράμματα). Όλοι οι μαθητές εξετάζονται για το δίπλωμα Brevet (Απολυτήριο Γυμνασίου, σύμφωνα με το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα).

Η οργάνωση του λυκείου :

 Στο λύκειο, οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα στο γαλλικό baccalauréat.

Το σχολείο παρέχει μια σειρά απο επιλογές σχετικά με την κατεύθυνση του baccalauréat (ES, L ή S). Οι εξετάσεις του baccalauréat πραγματοποιούνται στην Αθήνα.