Χορηγίες Διδάκτρων για τη Σχολική Χρονιά 2022/2023

Κάθε χρόνο το AEFE παρέχει χορηγίες και χρηματική βοήθεια για τα Δίδακτρα του σχολείου σε όλους τους Γάλλους που είναι εγγεγραμμένοι στη Γαλλική Πρεσβεία. Οι αιτήσεις γίνονται απευθείας στην Πρεσβεία και δίνονται βάσει οικονομικών κριτηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας:

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του σχολείου, στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας καθώς και στους πιο κάτω συνδέσμους:

Αίτηση υποτροφίας Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων Ενημερωτικό φυλλάδιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ