Το Γαλλο-Κυπριακό σχολείο ακολουθεί τα γαλλικά προγράμματα.

Από το 2012, μετά από συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην AEFE, στο σχολείο προσφέρονται δύο κατευθύνσεις: Γαλλόφωνη ή Ελληνόφωνη κατεύθυνση.

Θα βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους τις παιδαγωγικές δομές:

Παιδαγωγική Δομή Δημοτικού Παιδαγωγική Δομή Δημοτικού

Ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες

Ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την οδηγία από την AEFE με ημερομηνία 1η Σεπτεμβριου 2016, σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες:

"Εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες"

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ