Το Λύκειο αποτελείται από τρεις βαθμίδες:

  • Η τάξη seconde με απευθείας διδασκαλία
  • Oι τάξεις Première και Terminale με διδασκαλία που καθορίζεται από το CNED

Προσφέρονται τρεις κατευθύνσεις:

Προσφέρονται τρεις κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση "ES" (Κοινωνικο-Οικονομικά)
  • Κατεύθυνση "L" (Φιλολογικά)
  • Κατεύθυνση "S" (Θετικές Επιστήμες)

Οι πιο πάνω κατευθύνσεις πρόκειται να αλλάξουν για τους νεοεισερχόμενους. μαθητές στο Λύκειο λόγω εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Οι κατευθύνσεις δεν θα υπάρχουν και οι μαθητές θα έχουν:

  • Μαθήματα κοινού κορμού
  • 3 μαθήματα επιλογής στην 1ère και δύο στην Terminale
  • Επιπρόσθετες επιλογές (ο κατάλογος θα δημοσιευτεί σύντομα)

Η επιλογή μαθημάτων χαρακτηρίζει το baccalauréat (Γαλλικό απολυτήριο), το οποίο είναι καθοριστικό στην πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών (κανονικά και ενισχυμένα) αποτελεί τη συνέχεια της Ελληνόφωνης κατεύθυνσης που προσφέρεται σε προηγούμενες βαθμίδες).

Ο στόχος τους Λυκείου είναι η απόκτηση του baccalauréat και η προετοιμασία για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
+357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ