Το Γαλλο-Κυπριακό Σχολείο δέχεται μαθητές στο νηπιαγωγείο από την ηλικία των 2 ετών. Αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα:

  • Toute Petite Section (TPS)
  • Petite Section (PS)
  • Moyenne Section (MS)
  • Grande Section (GS)

Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου

Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου

Το νηπιαγωγείο είναι το πρώτο βασικό στάδιο της σχολικής σταδιοδρομίας ενός μαθητή. Αποτελεί τον πρώτο κύκλο της βασικής γνώσης. Ο βασικός στόχος είναι να μετατρέψει τα παιδιά σε μαθητές.

Η αποστολή του νηπιαγωγείου είναι να δώσει κίνητρα στα παιδιά για να πάνε σχολείο, να μάθουν, να ανακαλύψουν και να εξελίξουν την προσωπικότητά τους. Εξελίσσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες στον προφορικό τομέα ενώ ανακαλύπτουν το γράψιμο, την αριθμητική καθώς και άλλους τομείς γνώσης. Μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, τον αναστοχασμό, την επίλυση προβλημάτων, την άσκηση και την εξάσκηση της μνήμης.

Μέσα από τα παιχνίδια και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται και να ζουν μαζί.

Η γνώση στο Νηπιαγωγείο

Η γνώση στο Νηπιαγωγείο

Η διδασκαλία στο νηπιαγωγείο οργανώνεται σε 5 τομείς:

  • Χρήση γλώσσας σε όλες τις διαστάσεις.
  • Δράση, έκφραση, κατανόηση μέσα από σωματική δραστηριότητα.
  • Δράση, έκφραση, κατανόηση μέσα από καλλιτεχνική δραστηριότητα.
  • Απόκτηση εφοδίων για δόμηση της σκέψης.
  • Ανακάλυψη του κόσμου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ