Το Δημοτικό (5 χρόνια) χωρίζεται σε δύο κύκλους:

  • Cycle 2, 6 με 9 ετών, περιλαμβάνει τις τάξεις CP, CE1 και CE2. Είναι η περίοδος κατά ην οποία οι μαθητές μαθαίνουν βασικές και πυρηνικές γνώσεις σε ανάγνωση, γραφή, προφορικό λόγο και μαθηματικά.
  • Cycle 3, 9 με 12 ετών, περιλαμβάνει δύο χρόνια Δημοτικού (CM1-CM2) και την τάξη 6ème. Στις τάξεις CM1 και CM2, οι μαθητές βελτιώνουν τις βασικές του γνώσεις και αναπτύσσουν τεχνικές μάθησης σε όλους τους τομείς. Αναπτύσσουν αυτονομία στην εκπαίδευση.

Η γνώση στο Δημοτικό

Η γνώση στο Δημοτικό

  • Η γλώσσα στη σκέψη και στην επικοινωνία.
  • Εργαλεία και μεθοδοι μάθησης.
  • Καλλιέργεια ατόμο και πολίτη.
  • Φυσικά και Τεχνητά συστήματα.
  • Ο κόσμος και η ανθρώπινη δραστηριότητα.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ