Εσωτερικοί Κανονισμοί

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του σχολείου αποτελούν μια προέκταση του νόμου, μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ετοιμάζεται από μια ειδική επιτροπή και στη συνέχεια ψηφίζεται από το Σχολικό Συμβούλιο. Επικαιροποιείται όποτε χρειάζεται και εφαρμόζεται σε όλους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ