Σχολικό Ημερολόγιο

Το σχολικό ημερολόγιο ετοιμάζεται από το Διευθυντή του σχολείου λαμβάνοντας υπ'όψη κανονισμούς για το σχολικό ρυθμό στη Γαλλία αλλά παράλληλα τηρούνται και πιθανές ιδιαιτερότητες της χώρας.

Το ημερολόγιο ψηφίζεται από το σχολικό συμβούλιο και στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από τον Επιθεωρητή, από την Πρεσβεία και την AΕFE.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ