Διαχειριστική Επιτροπή

Το σχολείο είναι υπό διαχείριση των γονιών, σύμφωνα με τους όρους του AEFE. Όλοι οι γονείς των μαθητών είναι μάλη του Συνδέσμου Γονέων μαθητών του Γαλλοκυπριακού σχολείου. Η Διαχειριστική Επιτροπή εκλέγεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση γονέων και ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής συνεργάζεται με το Διευθυντή του σχολείου όπως καθορίζεται στη συμφωνία με το AEFE.

Η Διαχειριστική Επιτροπή Συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές το χόνο και αντιπροσωπεύει το εκτελεστικό όργανο του Συνδέσμου Γονέων. Παίρνει απο φάσεις που σχετίζονται με τα υλικά και τα οικονομικά του σχολείου.

Η Επιτροπή αποτελείται από 11 μέλη με δικαίωμα ψήφου:

Η Επιτροπή αποτελείται από 11 μέλη με δικαίωμα ψήφου:

  • 5 μόνιμα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής.
  • 5 μόνιμα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής.
  • 2 διορισμένα μέλη που αντιπροσωπεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Πολιτιστικός ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας.
  • Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο (ή ο εκπρόσωπος του).

Τρία μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

  • Διευθυντής του σχολείου
  • 2 εκλελεγμένοι αντιπροσωποι του προσωπικού του σχολείου

Ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής συγκαλεί και προεδρεύει τις συναντήσεις και τις γενικές συνελέυσεις.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τη σχολική χρονιά 2021-2023 :

ΟνοματεπώνυμοΘέση
Διαχειριστική επιτροπή

ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ Πέτρος
KOBEISSI Fares
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αλίκη
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Νέστορας
GHANTOUS Rana

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Ταμίας
Γραμματέας
Μέλος

Διοικητικό Συμβούλιο

VECHI Fedai
DAGHER Jade


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ