Διαχειριστική Επιτροπή

Το σχολείο είναι υπό διαχείριση των γονιών, σύμφωνα με τους όρους του AEFE. Όλοι οι γονείς των μαθητών είναι μάλη του Συνδέσμου Γονέων μαθητών του Γαλλοκυπριακού σχολείου. Η Διαχειριστική Επιτροπή εκλέγεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση γονέων και ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής συνεργάζεται με το Διευθυντή του σχολείου όπως καθορίζεται στη συμφωνία με το AEFE.

Η Διαχειριστική Επιτροπή Συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές το χόνο και αντιπροσωπεύει το εκτελεστικό όργανο του Συνδέσμου Γονέων. Παίρνει απο φάσεις που σχετίζονται με τα υλικά και τα οικονομικά του σχολείου.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τη σχολική χρονιά 2021-2023 :

ΟνοματεπώνυμοΘέση
Διαχειριστική επιτροπή

ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ Πέτρος
KOBEISSI Fares
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αλίκη
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Νέστορας
GHANTOUS Rana

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Ταμίας
Γραμματέας
Μέλος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ