Διαχειριστική Επιτροπή

Το σχολείο είναι υπό διαχείριση των γονιών, σύμφωνα με τους όρους του AEFE. Όλοι οι γονείς των μαθητών είναι μάλη του Συνδέσμου Γονέων μαθητών του Γαλλοκυπριακού σχολείου. Η Διαχειριστική Επιτροπή εκλέγεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση γονέων και ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής συνεργάζεται με το Διευθυντή του σχολείου όπως καθορίζεται στη συμφωνία με το AEFE.

Η Διαχειριστική Επιτροπή Συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές το χόνο και αντιπροσωπεύει το εκτελεστικό όργανο του Συνδέσμου Γονέων. Παίρνει απο φάσεις που σχετίζονται με τα υλικά και τα οικονομικά του σχολείου.

Η Επιτροπή αποτελείται από 11 μέλη με δικαίωμα ψήφου:

Η Επιτροπή αποτελείται από 11 μέλη με δικαίωμα ψήφου:

  • 5 μόνιμα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής.
  • 5 μόνιμα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής.
  • 2 διορισμένα μέλη που αντιπροσωπεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Πολιτιστικός ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας.
  • Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο (ή ο εκπρόσωπος του).

Τρία μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

  • Διευθυντής του σχολείου
  • 2 εκλελεγμένοι αντιπροσωποι του προσωπικού του σχολείου

Ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής συγκαλεί και προεδρεύει τις συναντήσεις και τις γενικές συνελέυσεις.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τη σχολική χρονιά 2021-2023 :

ΟνοματεπώνυμοΘέση
Διαχειριστική επιτροπή

ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ Πέτρος
KOBEISSI Fares
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αλίκη
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Νέστορας
GHANTOUS Rana

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Ταμίας
Γραμματέας
Μέλος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ