Καθήκοντα Σχολικού Συμβουλίου

Το σχολικό συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο διευθυντής του σχολείου υιοθετεί στο σκεπτικό του σχολείου, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τα ωράρια, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και καταπιάνεται με όλα τα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ζητήματα.

Η Διαχειριστική επιτροπή είναι διαφορετικός θεσμός με διαφορετικά καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Κατανομή θέσεων στο Σχολικό Συμβούλιο

Κατανομή θέσεων στο Σχολικό Συμβούλιο

  • Διοίκηση (Διευθυντής, Λογιστής, Πολιτισμικός ακόλουθος) : 3 θέσεις.
  • Γονείς μαθητών : 2 θέσεις (1 εκπρόσωπος πρωτοβάθμιας, 1 εκπρόσωπος δευτεροβάθμιας).
  • Μαθητές : 1 θέση (μαθητής δευτεροβάθμιας)
  • Προσωπικό του σχολείου : 3 θέσεις (2 εκπρόσωποι εκπαιδευτικών και 1 εκπρόσωπος γραμματειακού και τεχνικού προσωπικού).

Τα μέλη του Συμβουλίου για το Σχολικό Έτος 2021-2022:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ