Αποστολή του Σχολείου 2019-2023

Η αποστολή του σχολείου (projet d'établissement) είναι ένα αρχείο που περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στόχους του σχολείου για μια περίοδο τριών ετών. Η συγγραφή του γίνεται από μια ομάδα εκπαιδευτικών υπό την καθοδήγηση του διευθυντή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ