Καταστατικό Λειτουργίας

Το Γαλλο-Κυπριακό σχολείο είναι υπό τη διαχείριση των γονέων και διοικείται απο τον Διευθυντή. Ο Σύνδεσμος Γονέων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκλέγει μια διαχειριστική επιτροπή στη Γενική συνέλευση.

Το καταστατικό λειτουργίας της διαχειριστικής επιτροπής βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ